ชุด หลักวิทยาศาสตร์

คุณต้องการกระดาษแบบใด >>>เลือก>>>
กระดาษการ์ดแบบธรรมดา กระดาษแบบมัน
กระดาษการ์ดธรรมดา แผ่นละ 10 บาท ส่วน กระดาษแบบมัน 20 บาท
Display:
ลูกโลก
ลูกโลก
200 บาท
ระดับความยาก
ดวงจันทร์
ดวงจันทร์
130 บาท
ระดับความยาก
ชุดอวกาศ
ชุดอวกาศ
30 บาท
ระดับความยาก
โครงสร้างดวงอาทิตย์
โครงสร้างดวงอาทิตย์
180 บาท
ระดับความยาก
การท่องเที่ยวสำรวจดาวอังคาร
การท่องเที่ยวสำรวจดาวอังคาร
30 บาท
ระดับความยาก
หลักการแผ่นดินไหว
หลักการแผ่นดินไหว
150 บาท
ระดับความยาก
โรงงานพลังไฟฟ้าไฮดรอลิก
โรงงานพลังไฟฟ้าไฮดรอลิก
180 บาท
ระดับความยาก