สถานีต่างๆ

คุณต้องการกระดาษแบบใด >>>เลือก>>>
กระดาษการ์ดแบบธรรมดา กระดาษแบบมัน
กระดาษการ์ดธรรมดา แผ่นละ 10 บาท ส่วน กระดาษแบบมัน 20 บาท
Display:
House
House
50 บาท
ระดับความยาก
Fire Station สถานีดับเพลิง
Fire Station สถานีดับเพลิง
70 บาท
ระดับความยาก
Bus
Bus
20 บาท
ระดับความยาก
Bus
Bus
20 บาท
ระดับความยาก
โรงเรียน School Bus
โรงเรียน School Bus
10 บาท
ระดับความยาก
รถพยาบาล Ambulance
รถพยาบาล Ambulance
10 บาท
ระดับความยาก
รถตระเวน Patrol Car
รถตระเวน Patrol Car
10 บาท
ระดับความยาก
อาคาร
อาคาร
70 บาท
ระดับความยาก
Station เครื่องเขียน
Station เครื่องเขียน
110 บาท
ระดับความยาก
Shop ร้านขายของ
Shop ร้านขายของ
40 บาท
ระดับความยาก
Railroadcrossing ข้ามทางรถไฟ
Railroadcrossing ข้ามทางรถไฟ
40 บาท
ระดับความยาก
Police Station
Police Station
70 บาท
ระดับความยาก
Passenger Plane
Passenger Plane
30 บาท
ระดับความยาก
Gas Station ปั้มน้ำมัน
Gas Station ปั้มน้ำมัน
60 บาท
ระดับความยาก
Store ร้านสะดวกซื้อ
Store ร้านสะดวกซื้อ
40 บาท
ระดับความยาก
Control Tower หอควบคุม
Control Tower หอควบคุม
60 บาท
ระดับความยาก
Hospital โรงพยาบาล
Hospital โรงพยาบาล
110 บาท
ระดับความยาก
Airport สนามบิน
Airport สนามบิน
160 บาท
ระดับความยาก