เครื่องทำขนมจำลอง

คุณต้องการกระดาษแบบใด >>>เลือก>>>
กระดาษการ์ดแบบธรรมดา กระดาษแบบมัน
กระดาษการ์ดธรรมดา แผ่นละ 10 บาท ส่วน กระดาษแบบมัน 20 บาท
Display:
Makeup set
Makeup set
80 บาท
ระดับความยาก
Tool box
Tool box
80 บาท
ระดับความยาก
Sushi
Sushi
50 บาท
ระดับความยาก
Game (Conveyor belt sushi)
Game (Conveyor belt sushi)
80 บาท
ระดับความยาก
Hamburger set
Hamburger set
80 บาท
ระดับความยาก
Barbecue
Barbecue
90 บาท
ระดับความยาก
Vending Machine
Vending Machine
40 บาท
ระดับความยาก
Toaster
Toaster
40 บาท
ระดับความยาก
Popcorn Machine
Popcorn Machine
40 บาท
ระดับความยาก
40 บาท
ระดับความยาก
Cash Register
Cash Register
60 บาท
ระดับความยาก
Candy Dispenser
Candy Dispenser
40 บาท
ระดับความยาก